PRIVACYVERKLARING PHOTO’S BY NOUK 


Natuurlijk vind ik jouw privacy erg belangrijk. Ik zal daarom jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


Wie ben ik? 

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Email: photosbynouk@gmail.com

Telefoonnummer: 0618519578

KvK-nummer: 80629660


Welke gegevens gebruik ik? 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan je te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik verwerk voor een fotoshoot om jou beter te leren kennen en jou zo beter op de foto te kunnen zetten. Ik gebruik deze gegevens dus om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar. 

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media-kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s en naam of social media-account wanneer jij met het aangaan van de overeenkomst hiervoor toestemming hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering. 


Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen. 

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam en social media-account voor social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. 


Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond. 

Tot slot verwerk ik jouw naam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren tot dat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder. 


Hoe verkrijg ik deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de fotoshoot. 


Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens? 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken. 

  1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Photo’s by Nouk om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. 
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. 
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren. 


Wie ontvangen jouw gegevens? 

Photo’s by Nouk zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. 


Wat als ik vragen of klachten heb? 

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen of klachten hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar photosbynouk@gmail.com Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.