Algemene voorwaarden


Gegevens fotograaf

Website: www.photosbynouk.com

Email: photosbynouk@gmail.com

Telefoonnummer: 0618519578

KvK-nummer: 80629660

Btw-nummer: NL003467174B19


Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.


1. Algemeen 

Photo’s By Nouk houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Photo’s by Nouk aan de klant medegedeeld.

Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen voor deze datum. 

Photo’s by Nouk heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen.


2. Auteursrecht 

Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij Photo’s by Nouk. De fotografe blijft altijd de eigenaar van de foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotograaf de geldende SOFAM-tarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.


3. Aansprakelijkheid 

Photo’s by Nouk is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers. 

Photo’s by Nouk is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.


4. Betaling 

De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien Photo’s by Nouk het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen. 

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd. 

Alle door Photo’s by Nouk genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.


5. Bewerking 

Aan de hand van het gekozen pakket kiest en bewerkt Photo’s by Nouk de hoeveelheid foto’s. Deze worden als ze klaar zijn op de website in een gallery geplaatst waar je ze kan kijken met het wachtwoord dat je via de mail ontvangt.

Er worden geen onbewerkte originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd.


6. Naamsvermelding 

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar Photo’s by Nouk gebruikt te worden. 

Photo’s by Nouk zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan anderen. De privacyverklaring van Photo’s by Nouk is van toepassing. 


7. Cadeaubonnen 

Photo’s by Nouk heeft cadeaubonnen die de klant kan kopen voor elk gewenst bedrag. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon.

Een cadeaubon blijft 1 jaar geldig. 

De klant kan de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, workshop of nabestellingen.

De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of te goed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.


8. Klachten 

Bij klachten wordt er binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met Photo’s by Nouk. 

Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken in hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld een nieuwe shoot te doen in verkorte vorm. 


9. Commerciële en zakelijke doeleinden 

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit vooraf de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe. 

Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf. 


10. Locaties

Photo’s by Nouk heeft voldoende buitenlocaties om de zo voor haar typerende foto’s te maken. Er zijn geen binnen locaties tot haar beschikking met uitzondering van een newbornshoot die bij jullie thuis plaatsvindt. Indien gewenst, is het aan de klant een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Anders wordt er een nieuwe datum gezocht voor de reportage.

Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeerkosten etc. Ook is men tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang. 


Tevens dient men rekening te houden met kilometervergoeding van €0,50 cent per km, na 20 km vanaf Bergeijk.


11. Annulering 

Annuleren kan alleen schriftelijk, via WhatsApp of per email.

Annuleren voor een fotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Photo’s by Nouk. Voor annulering zonder geldige reden korter dan 48 uur voor de shoot wordt de aanbetaling niet terug betaald.Geldige reden voor het annuleren van een reportage vallen onder: ziekte, overlijden naaste familieleden, etc. 

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum. 

In het geval dat Photo’s by Nouk niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

De fotoshoot en de foto’s zijn persoonlijk voor de klant gemaakt, en daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.